HuurdersBelangenVerenigingVolksbelang.Helmond

Welkom op de website: Huurders.Belangen.Vereniging.Volksbelang.Helmond.

Email: info@hbvvolksbelanghelmond.nl

Huuraanpassing 2022


Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Per 1 juli 2022 is de maximale huurverhoging 2,3% en voor woningen met een huur boven de €763,47 3,3%. Meer informatie van de Rijksoverheid hierover vindt u hier.

Huurkrant 2022
In de brief die u heeft ontvangen wordt verwezen naar de huurkrant 2022, deze kunt u hier downloaden.

Huurtoeslagen kijk hier als je voor in aanmerking komt.
Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken.

Wanneer bezwaar maken wel of niet mogelijk is, leest u na op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de huurcommissie vindt u meer informatie en een modelbrief.