Bewoners Appartementen Centrum (BAC)

Bac bewonerscommissie vertegenwoordigd de bewoners van de appartementen " Nazereth - de Kluis - Koninginnehof 1 en 2 - Zuidende - Zuiderpoort - Kluisgaarde.

U kunt voor vragen terecht bij het secretariaat via email bac.bewonerscommissie@gmail.com

 

Koninginnehof Centrum