Bloem- en Paardenvelden

door: mw Thea van Lieshout, voorzitster bewonerscommissie 

Op de achtergrond is er nog een medewerker die ons een steuntje in de rug geeft .

In 2002 zijn wij herstart nadat de oude bewonerscommissie gestopt was. Uit die commissie was alleen Thea van Lieshout overgebleven. We zijn verder gegaan waar de oude commissie gestopt was, en als we alles evalueren wat we tot op heden bereikt hebben, zijn we best tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. We kunnen niet meer dan ons best doen, want ook wij hebben gemerkt dat niet alles vanzelf gaat en we kunnen het ook niet altijd voor iedereen naar de zin maken. Daarom zoeken we altijd naar de middenweg.

Met woningbouwvereniging Volksbelang hebben we goede afspraken kunnen maken voor wat betreft de leefbaarheid in onze buurt, want onze woningen mogen op dit moment echt wel gezien worden (al moeten wij ons hiervoor allemaal onophoudelijk blijven inzetten natuurlijk). Onze focus ligt momenteel op de leefbaarheid in de buurt, wat geresulteerd heeft in een samenwerkingsverband tussen Opbouwwerk Helmond Noord – Volksbelang - Stadswacht – Bewonersorganisatie – Maatschappelijk Werk en Politie, om onze wijk weer optimaal leefbaar te maken en te behouden. Daarin hebben we natuurlijk ook de medewerking van onze medebewoners nodig! Dat kan beginnen met enkele simpele handelingen, b.v. door voortuinen en brandgangen schoon te houden, ’s avonds de poorten sluiten (voor onze eigen veiligheid) want ongesloten poorten maken het voor ongenode gasten makkelijker om via de achterkant bij ons binnen te komen. Een paar dingen die we zelf kunnen doen als bewoners, en die niet veel moeite kosten. Dan kunnen wij als bewonerscommissie ons richten op het regelmatig met onze gesprekspartners rond te tafel te gaan zitten en initiatieven te ontwikkelen om samen te wonen in een blijvend prettige en goed verzorgde wijk.

Zo zijn we elk jaar bijvoorbeeld in de weer met de voortuintjes wedstrijd, wij gaan zelf rond in de wijk en met de prijsuitreiking staan we paraat. Het wijkfeest is een jaarlijks terugkomend evenement waar wij elk jaar met trots op terugkijken. Drie jaar geleden zijn we met Samen Actief begonnen aan de kerstversiering activiteiten, en het wordt inmiddels elk jaar moeilijker om uit te kiezen wie de mooiste versiering heeft. Ook bij het WK voetbal van afgelopen zomer, hebben we met Samen Actief geprobeerd om veel bewoners zover te krijgen om hun voortuintjes, ramen en straten een geweldig oranje gevoel te geven. Dat dat is gelukt moge blijken uit het feit dat er zelfs een zelfs een straat was die goed in de belangstelling heeft gestaan bij krant en tv! Heel veel mensen hebben hiervan kunnen genieten, en bij de finale hebben we met z’n allen een geweldig feest gevierd. U ziet het: Ideeën genoeg! Maar we zijn en blijven natuurlijk vrijwilligers en alle werk en kosten moeten wel haalbaar blijven.

In december zijn normalerwijs de kleintjes altijd aan de beurt. Ook dit jaar hadden we graag weer als vanouds de straten in willen gaan met de Sint en de pieten. Helaas hebben we dat voor dit jaar financieel niet kunnen realiseren. Als alternatief vieren we het Sinterklaasfeest nu met Wijkvereniging Samen Actief in de Terp. Wellicht dat we ook nog een Kerstmarkt proberen op te zetten, maar dit idee staat nog in de kinderschoenen. De samenwerking met wijkvereniging Samen Actief is gelukkig buitengewoon prettig en effectief, want alleen zouden we nooit zoveel voor elkaar kunnen krijgen.

 

Volgend artikel werd eerder gepubliceerd in nieuwsbrief "De Volksmond" van woningcorporatie Volksbelang

Bloem en paardenvelden

Graag willen wij u hier kennis laten maken met een van de bewonersorganisaties van Volksbelang. Wij hebben gekozen voor “BLOEM EN PAARDENVELDEN”, gelegen in de noordhoek van Helmond. Woningbouwvereniging Volksbelang heeft ook daar huurhuizen in haar bezit. De drijvende kracht achter deze bewonersorganisatie is Thea van Lieshout.

De bewonersorganisatie is daar ongeveer een 10 tal jaren geleden opgericht, maar bloedde op een gegeven moment dood. Thea besloot daarop dit een nieuw leven in te blazen. Zo ongeveer 6 jaar geleden en is op zoek gegaan naar vrijwilligers die hun schouder eronder wilden zetten. Zij mag zeggen dat ze in de wijk en ook in Helmond een bekende verschijning is, ook omdat ze genomineerd is geweest als vrijwilliger van het jaar.

Het bestuur van de bewonersorganisatie bestaat op dit moment uit 4 personen.

Zij werken eendrachtig samen met o.a. de projectgroep en wijkcentrum De Terp. Ze zijn onderdeel en gesprekspartner in de klankbordgroep Helmond- Noord en organiseren regelmatig in samenwerking met de wijkvereniging (Samen Actief) activiteiten. Zoals de wijkmanifestatie, voortuinwedstrijden, een Sinterklaasmiddag, kerstverlichting en ga zo maar door.

Doordat zij ook goede kontakten onderhouden met Volksbelang, de stadswachten, SWH en andere instanties is er de laatste jaren in deze wijk veel ten goede veranderd. Dit komt alleen maar de samenhang en samenwerking met alle betrokkenen ten goede. Vooral het project van de SWH over het instellen van leefregels is voor iedereen een positief iets geweest.

Als alle contacten goed verlopen dan zijn er ook zichtbare resultaten, zoals het vegen van de straten, opruimen van rotzooi en het juist aanbieden van de vuil-/groencontainers.

Natuurlijk kun je geen ideale wijk krijgen, maar met kleine veranderingen en goede verstandhoudingen kan er toch wel iets voor elkaar gekregen worden. De bewonerscommissie heeft zeker in deze wijk zijn bestaansrecht bewezen. Daarom is het jammer dat er (nog) geen nieuwe mensen zich aanmelden om hier een steentje (al is dit nog zo klein) aan bij te dragen. Dat zou bij de bestaande groep de druk een beetje van de ketel halen.

Wij hopen dat u op deze manier een idee heeft gekregen over wat een bewonersorganisatie allemaal kan betekenen voor een buurt. Binnen wbv. Volksbelang zijn er meerdere bewonersgroepen actief, verenigd in de HUURDERSBELANGENVERENIGING VOLKSBELANG.

Wilt u nader kennismaken met hun, neem dan eens contact op