Informeren

Een van de belangrijkste functies van een huurdersbelangenvereniging is het informeren van de achterban: de huurders van woningbouwvereniging Volksbelang: over lopende zaken, over nieuwe ontwikkelingen, over bestuurlijke zaken, over zaken die bij u als huurder zouden kunnen leven.

Informeren doen we op diverse manieren en verschillende niveau's. De organisatie kent een gelaagde structuur: de bij HBVV aangesloten bewonerscommissies zijn de eerst aangewezenen om de achterban te informeren. Zij opereren zogezegd "in het veld": ze wonen in uw buurt, en zetten zich in voor uw huurdersbelangen. De bewonerscommissies vergaderen met enige regelmaat, en eenmaal per jaar worden alle huurders binnen het gebied van een bewonerscommissie uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Sommige bewonerscommissies brengen daarnaast een eigen nieuwsbrief uit of beheren een eigen website.  De HBVV informeert op overkoepelend niveau: nieuwe regelgeving, gezamenlijke lopende zaken, zaken die bij de bewonerscommissies zouden kunnen leven.  Als overkoepelend orgaan bieden wij op onze website ook een plek voor de aangesloten bewonerscommissies, die zelf geen website beheren. Laatst - maar niet het minst belangrijkst - is de jaarlijkse vergadering. Deze vergadering is toegankelijk voor alle huurders van woningbouwvereniging Volksbelang.

Hopelijk komt u regelmatig kijken naar onze voortgang! En mocht u suggesties hebben en/of artikelen willen schrijven voor deze website, dan bent u van harte welkom om dit door te geven aan het Secretariaat